Veterinární lékaři

jordaMVDr. Radek Jorda

Promoval na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1987. Od roku 1990 začal provozovat ordinaci pro malá zvířata v Mikulově.

Roku 1996 vybudoval současné pracoviště, jehož technické a přístrojové vybavení se neustále zdokonaluje. Jeho specializací je především chirurgie, ultrazvuková a RTG diagnostika a veterinární medicína velkých a malých přežvykavců.

VranovaMVDr. Eliška Divišová

Promovala na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně roku 2014.

Od téhož roku působí jako veterinární lékařka na naší veterinární klinice. V průběhu studia absolvovala praxe a odborné semináře v oboru medicíny malých zvířat. Na našem pracovišti se věnuje dermatologii, endokrinologii, sonografii a chirurgii.

PeterkovaMVDr. Simona Peterková

Promovala na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v roce 2014.

Absolvovala praxe v oboru malých a hospodářských zvířat a několikaměsíční zahraniční stáže v Litvě a Anglii zaměřené na medicínu malých zvířat. Po ukončení studia nastoupila na naší klinice jako veterinární lékařka. Se zájmem se věnuje kardiologii, kočičí medicíně a medicíně drobných savců.

MVDr. Daniela Korenčiaková

Promovala na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích v roce 2018 od následujícího roku pracuje na naší klinice.

mahelovaMVDr. Lucie Kappelová

Toho času na mateřské dovolené

Promovala na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně roku 2007. Od téhož roku působí jako veterinární lékařka ve veterinární ordinaci v Mikulově. Její specializací je interní medicína, rentgenologická a laboratorní diagnostika.

martina medvedovaMVDr. Martina Stejskalová

Promovala na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v roce 2007.

Do roku 2011 pracovala jako lékařka na Veterinární klinice MVDr. Kaděry v Uherském Brodě.Na našem pracovišti se věnuje oftalmologii, endokrinologii, rentgenologii a ortopedické diagnostice.

Toho času na mateřské dovolené.

cavojovaAnna Čavojová - veterinární sestra

V roce 2016 ukončila studium na Střední zemědělské a veterinární škole v Lanškrouně, navštěvuje odborné semináře pro veterinární sestry.

Všichni ordinující veterinární lékaři jsou členy České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) a zúčastňují se pravidelně odborných a vzdělávacích seminářů.